Det danske Folketing har netop vedtaget en afstemning om grænserne med Tyskland. Denne beslutning kommer efter flere års forhandlinger og debat om den geografiske placering af grænsen mellem Danmark og Tyskland.

I 1920 har Folketinget besluttet at afholde en folkeafstemning i de områder, der kunne tænkes at blive påvirket af ændringer af grænsen. Dette inkluderer de nordslesvigske områder, hvor både danske og tyske befolkningsgrupper har boet siden midten af ??1800-tallet.

Folketinget har i dag vedtaget den endelige plan for afstemningen vedrørende grænserne med Tyskland, som vil blive afholdt i de pågældende områder den 10. februar 1920. Valgkampagnen vil omfatte argumenter fra begge sider af debatten og vil forsøge at overbevise den lokale befolkning om, hvor grænsen bør placeres.

Den danske regering har understreget, at afstemningen vil blive afholdt på en demokratisk og fair måde, og at resultatet vil blive respekteret uanset udfaldet.

Folketingets beslutning om at afholde denne folkeafstemning viser Danmarks ønske om at opretholde og styrke sine diplomatiske og territoriale forbindelser med Tyskland, samtidig med at man ønsker at beskytte de danske befolkningsgruppers rettigheder i de påvirkede områder.

Den afholdte afstemning vil blive fulgt tæt af både danske og tyske myndigheder, og resultatet vil have betydelige politiske og sociale konsekvenser for begge lande. Folketinget håber, at afstemningen vil føre til en styrket og mere stabil fremtid for Danmark og Tyskland.