København har i mange år været en by med et stigende fokus på cyklister. Nu er byen officielt blevet kåret som en af verdens mest cykelvenlige byer. Med øgede investeringer i cykelinfrastruktur og bevidsthed om sundhed og miljø er København nu på niveau med Amsterdam og Stockholm i kampen om at være den førende cykelby.

Der er blevet gjort store fremskridt i udbygningen af cykelstier, og intet mindre end 62% af byens befolkning benytter sig af cykelruter dagligt. Dette har medført, at byen har formået at reducere sit CO2-udslip og forbedret sin luftkvalitet markant. Desuden er det også en sund måde at pendle på, og det giver samtidig plads til mere fodgængertrafik og mindre bilkøer.

Fleksible ordninger, som eksempelvis en ordning, hvor man kan låne en bycykel gratis, har også haft en positiv indflydelse på byens beboere. Endvidere opfordrer byen også sine borgere til at cykle, fremfor at tage bilen, og derudover sættes der fokus på trafiksikkerhed og cykelkultur.

Med denne anerkendelse er København nu en inspirationskilde for andre byer, der ønsker at blive mere cykelvenlige. Byen er et bevis på, at mindre køreture og mere fysisk aktivitet kan øge livskvaliteten og reducere miljøbelastningen.