Danmarks velfærdsstat er en af ??de mest veludviklede og omfattende i verden i dag. Men det var ikke altid sådan. Velfærdsstaten i Danmark blev opbygget gradvist over en periode på 35 år – fra 1933 til 1968.

Det begyndte med etableringen af arbejdsløshedsforsikring og sygesikring i 1933, som blev udvidet til at omfatte en offentlig pension i 1937. Efter Anden Verdenskrig blev en række nye velfærdsordninger lanceret, herunder børnepasning og boligstøtte i 1949, barselsdagpenge og ferielov i 1956 og gratis skolemad i 1958.

I 1961 blev der oprettet en offentlig bistandsordning for at hjælpe de fattigste i samfundet. Og i 1968 blev der indført en række nye initiativer, herunder en national børnehaveordning og en regering, der havde velfærd som en primær politik.

I dag er Danmarks velfærdsstat kendt for sit høje niveau af service til borgerne på tværs af sundhed, uddannelse, social sikring og pensionssystemer. Men det var en langsommelig proces, der begyndte for mere end 80 år siden og fortsætter stadig i dag med en konstant revision af velfærdsordningerne i forhold til den aktuelle politische og demografiske udvikling.