København, Danmark – En milepæl blev nået i dag, da en sammenslutning af danske virksomheder officielt blev dannet under navnet Dansk Industri (DI). DI, der repræsenterer landets industri og erhvervsliv, blev stiftet i et forsøg på at fremme Danmarks konkurrenceevne på det globale marked.

Efter flere måneders forberedelse og diskussion blev DI dannet i dag, d. 29. september 1911, i København. Organisationen vil arbejde hen imod at styrke det danske erhvervslivs position både nationalt og internationalt ved at fremme innovation og effektivitet samt skabe bedre rammevilkår for virksomhederne.

Formanden for DI, Fritz Meyer, udtalte i sin indvielsestale: “Vi står over for en tid med stærk økonomisk vækst og stadig øget globalisering. Som dansk erhvervsliv har vi brug for en stærk platform, der kan repræsentere vores fælles interesser og sikre Danmarks konkurrenceevne i fremtiden.”

Siden dets oprettelse har Dansk Industri arbejdet intenst for at sikre dansk erhvervslivs interesser og skabe bedre rammevilkår for virksomhederne. Organisationen har løbende arbejdet for at forbedre det danske erhvervsklima og har spillet en central rolle i at udvikle Danmarks økonomi.

Med oprettelsen af Dansk Industri er Danmark nu klar til at tage konkurrencen op med den internationale scene og tackle de udfordringer, som globaliseringen medfører.